L. Schelfhout (1881-1943) – Le Christ 1 (1913)

TerugL. Schelfhout (1881-1943) – Le Christ 1 (1913) – Droge naald ets – 24 x 16 cm – Gesigneerd en gedateerd met potlood – Prijs: 600,– euro (in originele lijst)

Literatuur: E. van Vrijberghe de Coningh, Lodewijk Schelfhout 1881-1943, 1981, vermeld onder catalogusnummer 21.

Literatuur: F.M. Huebner, Lodewijk Schelfhout, 1921, vermeld onder catalogusnummer 21

Lodewijk Schelfhout werd geboren in Den Haag en was de kleinzoon van Andreas Schelfhout. Hij was schilder, tekenaar, graficus en glazenier. Van 1903 tot 1913 woonde hij in Parijs. Schelfhout maakte de nieuwe stromingen van nabij mee en hij wordt ook beschouwd als de eerste Nederlandse kubist. Door zijn vriendschap met Jan Toorop exposeerde hij in 1912 in Domburg. In 1913 ging hij in Hilversum wonen. Later veranderde zijn stijl onder invloed van zijn liefde voor de Renaissance, Gotiek en religie. Zijn onderwerpen waren landschappen, dorpsgezichten, Christusfiguren, kruiswegstaties en gebrandschilderde kerkramen. Zijn werk is opgenomen in o.a. de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag, Rijksprentenkabinet Amsterdam

Bovenstaande kubistische ets laat het grafisch meesterschap van Schelfhout zien. Een krachtige ets met een ritmische lijnbeweging van vormen. Mooi van kleur, met diep fluweelzwart en prachtige lichtschakeringen. In deze periode maakte hij zijn beste etsen. De oorspronkelijke platen vernietigde Schelfhout. Van deze ets maakte hij 24 exemplaren en is daarom vrij zeldzaam.

Schelfhout L.