Willem Adriaan (1962- ) – Melencolia

TerugW. Adriaan (1962- ) – Melencolia 2006 – Olieverf op doek – 50 x 50 cm – Gesigneerd – Prijs: 950,– euro

Willem Adriaan woont en werkt in Rotterdam. Na zijn studie in Amsterdam woonde en werkte hij gedurende een aantal jaren in New York en California. De kunstenaar heeft tevens enige publicaties op zijn naam staan in verscheidene literaire bladen. In zijn schilderwerk richt hij zich op aard en betekenis van de idee. Daartoe verbindt hij taalkundige en poëtische inzichten met de verworvenheden van de beeldende kunst. Adriaan maakt gebruik van de ontdekking van Rimbaud die in zijn gedicht ‘Voyelles’ klinkers en kleuren met elkaar verbond. Voor hem vertegenwoordigt dit principe de geconcentreerde idee waarin de idee niet op het kunstwerk geprojecteerd wordt, maar zich in het werk toont. Zij treedt niet op als een zelfstandig absoluut te denken entiteit, maar ontlaadt zich onmiddellijk in haar materialiteit. De systematiek van de kleuren ontrolt zich volgens het kleurklankbeeld van de klinkers. Daarboven zweven de kristallen die in een esthetische interferentie met het systeem de opening in het werk weten te bieden.

In het schilderij ‘Melencolia’ zweeft het kristal boven het kleurklankbeeld van het woord ‘melencolia’ (wit wit blauw rood zwart). Adriaan baseert zich hierbij op de steen der kennis, de steen der melancholie zoals die onder meer verbeeld is door Albrecht Dürer. Het werk is uitgevoerd op een gele ondergrond. Geel is de kleur die buiten het klinkerspectrum (wit, zwart, blauw, groen en rood) valt en als zodanig de mogelijke opening boven het systeem vertegenwoordigt.

Adriaan W.