Willem Adriaan (1962- ) – Westerschelde

TerugW. Adriaan (1962-   )  –  Westerschelde  –  Gemengde techniek op papier  –  24 x 18 cm  –  Prijs: 450,– euro

Willem Adriaan woont en werkt in Rotterdam. Na zijn studie in Amsterdam woonde en werkte hij gedurende een aantal jaren in New York en California. De kunstenaar heeft tevens enkele publicaties op zijn naam staan in verscheidene literaire bladen. In zijn schilderwerk richt hij zich op aard en betekenis van de idee. Daartoe verbindt hij taalkundige en poëtische inzichten met de verworvenheden van de beeldende kunst. Adriaan maakt gebruik van de ontdekking van Rimbaud die in zijn gedicht ‘Voyelles’ klinkers en kleuren met elkaar verbond. Voor hem vertegenwoordigt dit principe de geconcentreerde idee waarin de idee niet op het kunstwerk geprojecteerd wordt, maar zich in het werk toont. Zij treedt niet op als een zelfstandig absoluut te denken entiteit, maar ontlaadt zich onmiddellijk in haar materialiteit. De systematiek van de kleuren ontrolt zich volgens het kleurklankbeeld van de klinkers. Daarboven zweven de kristallen die in een esthetische interferentie met het systeem de opening in het werk weten te bieden.

Adriaan W.