Henri van Daalhoff (1867-1953) – Tuin bij boerderij

TerugHenri van Daalhoff (1867-1953) – Tuin bij boerderij – Olieverf op doek – 143 x 86 cm – Gesigneerd – Prijs:

Henri van Daalhoff behoorde tot de vroegste vertegenwoordigers van het symbolisme in Nederland en hij is te beschouwen als één van de meest overtuigde  en langdurige aanhangers van deze stroming. Hij kon zich vinden in de symbolistische opvatting dat de kunst diende als middel om een innerlijke en onzichtbare wereld van gevoelens weer te geven. In 1893 exposeerde hij met o.a. Jan Toorop en Johan Thorn Prikker. Kort hierna vond hij een persoonlijke wijze voor het uitbeelden van zijn gevoelens. Hij ontwikkelde zijn eigen stijl. Hij schilderde poëtische, mysterieuze, dromerige voorstellingen. Hij onderging ook de invloed van de kunstenaar Matthijs Maris. De kunstverzamelaarster Helene Kröller-Müller verzamelde zijn werk. Van Daalhoff’s werk is  vertegenwoordigd in het Kröller-Müller Museum, Kunstmuseum Den Haag e.a.

Omstreeks 1897 doet de dromerige, poëtische vertolking van boerenerven en landhuisjes zijn intrede in zijn werk. Hierbij ging het hem om het uitdrukken van een stemming om zijn innerlijk te openbaren waarbij motieven uit de realiteit dienden als hulpmiddel. Dit schilderij is daar een mooi voorbeeld van. Vaak is o.a. het deurmotief een herhaald thema in deze werken. De deur, open of dicht, stond symbool voor het leven en de dood. Ook in dit werk komt dit motief terug.

 

Daalhoff H. van