J. van Heemskerck (1876-1923) – Compositie XIII 1916

TerugJ.B. van Heemskerck (1876-1923) – Compositie XIII 1916 – Ingekleurde houtsnede – 12,2 x 16 cm – Gesigneerd met potlood – VERKOCHT

Literatuur: Jacoba van Heemskerck van Beest 1876-1923, Schilderes uit roeping, door A.H. Huussen jr, J.F.A. van Paasschen-Louwerse, groot afgebeeld op blz. 177, pagina 265, cat. nr. 322, Uitgeverij Waanders Zwolle 2005

Jacoba van Heemskerck was schilder, graficus, tekenaar en glaskunstenaar. In Den Haag volgde zij de Kon. Ac. voor Beeldende Kunsten. Na een verblijf in Parijs keerde zij terug naar Den Haag waar zij Marie Tak van Poortvliet beter leerde kennen. Vanaf 1906 verbleef Van Heemskerck in de zomermaanden in Domburg en in 1908 betrokken Jacoba en Marie Tak van Poortvliet de villa Loverendale. De Zeeuwse natuur inspireerde haar. In Domburg leerde zij Piet Mondriaan kennen en zij kwamen tot een andere beeldtaal voor hun landschappelijke motieven. Haar werk werd kortstondig beinvloed door het kubisme. Onder invloed van de antroposofie van Rudolf Steiner kwam er verandering in haar werk. Zij komt tot een intuïtieve kunstvorm. Onder invloed van Kandinsky zocht zij naar de expressie van de innerlijke wereld. Haar onderwerpen werden symbolisch van aard: bomen, zeilschepen en bruggen. De expressionistisch beweging ‘Der Sturm” trok haar aan en Herwarth Walden organiseerde exposities van haar werk. In Duitsland werd haar werk gewaardeerd en verkocht. Haar werk is vertegenwoordigd in de collecties van diverse musea.

Heemskerck J van