J. van Heemskerck (1876-1923) – Compositie XV 1917

TerugJ. van Heemskerck (1876-1923) – Compositie XV 1917 – Gekleurde houtsnede – 12,3 x 16 cm – Gesigneerd met potlood – VERKOCHT

Literatuur: Jacoba van Heemskerck van Beest (1876-1923), schilderes uit roeping, door A.H. Huussen jr., J.F.A. van Paaschen-Louwerse, pagina 266, cat. nr. 325, Uitgevrij Waanders 2005

Jacoba van Heemskerck was schilder, graficus, tekenaar en glaskunstenaar. In Den Haag volgde zij de Kon. Ac. voor Beeldende Kunsten. Na een verblijf in Parijs keerde zij terug naar Den Haag waar zij Marie Tak van Poortvliet beter leerde kennen. Vanaf 1906 verbleef Van Heemskerck in de zomermaanden in Domburg en in 1908 betrokken Jacoba en Marie de villa Loverendale. De Zeeuwse natuur inspireerde haar. In Domburg leerde zij Piet Mondriaan kennen en kwamen zij tot een andere beeldtaal voor hun landschappelijke motieven. Haar werk werd kortstondig beinvloed door het kubisme. Onder invloed van de antroposofie van Rudolf Steiner kwam er verandering in haar werk. Zij komt tot een intuitieve kunstvorm. Onder invloed van Kandinsky zocht naar de expressie van de innerlijke wereld. Haar onderwerpen werden symbolisch van aard: bomen, zeilschepen en bruggen. De expressionistisch beweging ‘Der Sturm” trok haar aan en Herwarth Walden organiseerde exposities van haar werk. Haar werk is vertegenwoordigd in o.a. het Stedelijk Museum Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Museum Boymans van Beuningen en andere musea.

Heemskerck J van