Matthieu Wiegman (1886-1971) – Zonder titel

TerugMatthieu Wiegman (1886-1971) – Zonder titel – Olieverf op doek – 60 x 50 cm – Prijs:

Matthieu Wiegman stond aan de wieg van de Bergense School. In 1911 vestigde hij zich in Bergen en daar kwam hij tot een geheel nieuwe stijl. Beïnvloed door Cézanne bouwde hij zijn werk op uit kleur en vorm. Het religieuze thema zou zijn leven lang een belangrijke plaats innemen in zijn oeuvre. Hij was de grote vernieuwer van de religieuze kunst: hij doorbrak de conventionele kerkelijke kunst. Zijn religieuze werk geeft een mystiek element dat tot uitdrukking komt in de warme kleurenrijkdom en vereenvoudigde vormen. Door deze elementen staat zijn religieuze kunst op een hoger plan. Zijn stijl kenmerkt zich door een gematigd kubisme. Hij maakte ook wandschilderingen in de mooie Jacob Obrechtkerk te Amsterdam. Zijn werk is o.a. vertegenwoordigd in het Stedelijk Museum Amsterdam, Frans Hals Museum Haarlem, Kröller-Müller Museum, Stedelijk Museum Alkmaar etc.

Wiegman M.