Sjoerd de Roos (1877-1962) – Vrouw

TerugSjoerd de Roos (1877-1962) – Vrouw (Bart 1905) – Tekening – 26 x 21 cm – Gesigneerd en gedateerd 1905 – Herkomst: nalatenschap van de kunstenaar – Prijs:

Sjoerd de Roos werd geboren in Drachten. Zijn tekentalent openbaarde zich al op jonge leeftijd en daarom vertrok hij al op 12 jarige leeftijd naar Amsterdam om daar diverse kunstopleidingen te volgen waaronder de Rijksacademie. Hij werd kunstenaar, boekbandontwerper en één van de belangrijkste typografen van Nederland. De Arts en Crafts beweging inspireerde hem waarbij kunst en ambachtelijkheid elkaar aanvulden. Vanaf 1900 werkte hij ook voor woninginrichting ’t Binnenhuis opgericht door HP Berlage. De Roos had een socialistische levensovertuiging en hij vond dat zijn kunstenaarschap zich dienstbaar moest maken aan het volk. Hij was een aanhanger van de socialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Sjoerd de Roos was een begenadigd tekenaar wat ook duidelijk wordt in deze tekening uit 1905. Zijn werk is vertegenwoordigd in o.a. het Rijksmuseum en Frans Hals Museum.

Roos de S