A.A. Plasschaert (1866-1941) – Opus 4145 (1931)

TerugA.A. Plasschaert (1866-1941) – Opus 4145 (1931) – Houtskool op papier – 61 x 44 cm – Gesigneerd en gedateerd 1931 – Prijs: 1500,– euro

Albert August Plasschaert was een intrigerend persoon en een eigenzinnig kunstenaar. Zijn occulte en fascinerende kunstuitingen behoren tot de vroegste voorbeelden van de Nederlandse abstracte kunst. Hij was een geestelijk leidsman met mystieke opvattingen. Rond 1908 was hij zakelijk leider van de Rotterdamse kunsthandel Oldenzeel waar o.a. Kandinsky zijn Nederlandse debuut maakte. Zodoende was hij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de kunst. Zijn werk zit vol symbolistische verwijzingen. Zijn mystieke levensbeschouwing stond centraal in zijn kunst. De theosofie zal hier ook een rol in hebben gespeeld. Zijn werk is o.a. opgenomen in de collectie van het Centraal Museum Utrecht.

Bovenstaand werk laat het Kind zien. Volgens Plasschaert moest de geestelijke vervolmaking het streven van iedereen zijn. De vrouw was het middel om de man naar geestelijke vervolmaking te brengen. Uit beider geestelijke verbintenis onstaat het Kind; bij Plasschaert van onbedorven goddelijkheid, dat een ieder tot voorbeeld zou moeten strekken.

Plasschaert AA